علم تمرین

قواعد تمرین (زبان عضلات)

در این نوشته قواعدی از استاد برتر قهرمانان “جو ویدر” با تحلیل خود بنده می آورم که از آنها برای رسیدن به هدفتان استفاده کنید.

قسمت اول زبان عضلات

  1. تفکیکی تمرین کنید

عضلات را می‌توان به صورت تکی به فعالیت وا داشت چه عضلات شما تثبیتی باشد، چه آگونیست، آنتاگوست یا سینرژیست به چندین فرم در یک حرکت شرکت می کنند. اگر می خواهید به عضلات خود به صورت تکی و مستقل فشار وارد کنید باید تا آجا که میتوانید آن عضله  را از دیگر عضلات تفکیک نمایید.

شما می توانید با تغییر دادن موقعیت آناتو میکی بدن فشار بیشتری به عضله تفکیک خود وارد کنید به عنوان مثال جلو بازو هالتر لاری را با دست معکوس بزنید.

  1. با کیفیت تمرین کنید

میزان استراحت ، خوراک مناسب و مهم تر از همه استراحت بین ست های تمرینی و مدت زمان تمرین شما بسیار در کیفیت تمرین شما تاثیرگذار است، سعی کنید مدت زمان زیادی در باشگاه وقت خود ار صرف نکنید و میزان استراحت بین ست های تمرنی را بر اساس ( افزایش حجم، چربی سوزی و کات) زمان بندی کنید.

  1. گاهی از قاعده تمرین تلقبی استفاده کنید

تقلب کردن در تمرین و حرکات باید به طور ملاحظه باشد که در آن باعث فشار بر روی عضلات باشد نه فشار را از آن برداشته شود.

شما از تقلب تنها باید از یک تا دو تکرار آخرخود از به کار گیری دیگر اندام های بدن استفاده کنید

  1. تمرین با افزایش فشار خون

باید خون را به یک عضله اختصاص داد برای تحریک رشد با سنتز خون به عضله مورد نظر ما باعث می شود آب، اکسیژن،پروتتئن و… در طول این مدت تنها به همان عضله مورد نظر شما رانده شود

برای مثال عضله سینه را ۳تا ۴ تمرین خون را به  عضله سینه رانده اید و در طول این مدت هیچ عضله دیگر را در گیر نکنید

  1. تمرین با حداکثر انقباض

حدا اکثر انقباض یعنی در عضله کشیدگی نهایی را انجام دهید. مثلا در حرکت جلو بازو هالتر ایستاده برای انقباظ بیشتر عضله در قسمت پایین آوردن  می آرام تر و تمرکز بر روی عضله  حداکثر انقباض را در عضله ایجاد کنید. کشش را در عضلات  خود کامل حفظ کنید .

The post قواعد تمرین (زبان عضلات) appeared first on عضلات.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)