تغذیه

چرا داشتن برنامه غذایی برای ورزشکاران ضروری است؟

به گفته علیرضا عباسی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، ورزشکاران باید از یک سری مسائل اساسی تغذیه در هردو سطح عمومی و ورزشی به طور کامل به انضمام جزئیات آن اطلاع داشته باشند.

ورزشکارانی که موفق به پیاده سازی اصول اولیه تغذیه نشدند وقتی که دوره تمرین، رقابت و بازسازی کردن می رسد نقطه ضعفشان مشخص خواهد شد. البته بهتر است ورزشکاران این وظیفه ی علمی و تخصصی را به عهده ی کارشناسان و متخصصان تغذیه سپرده و به پیروی از این برنامه ها بپردازند.

 

چرا باید برنامه غذایی برای ورزشکاران مهم باشد و آنرا با برنامه ورزشی گسترش دهند؟

ورزشکاران همیشه به تغذیه بدنشان به منظور اجرا در اوج، نیاز دارند. این نیازها می تواند با یک برنامه غذایی مناسب تامین شود. در غیر اینصورت این مهم محقق نمی شود و بعضا اثرات نامطلوبی نیز می تواند در مواردی حاصل شود؛ نظیر اینکه تغذیه بد مانعی برای عضله سازی تان شود که قبلا آن را بررسی کرده ایم.

رسیدن به نقطه اوج عملکرد مستلزم این است که ورزشکاران اصول اولیه تغذیه ورزشی و علوم ورزشی برای ورزش مورد نظرشان را درک و اجرا کنند. شکل موفق این مهارت شامل آماده سازی قبل، حین و بعد از ورزش است.

ورزشکاران برای رسیدن به اجرای مطلوب، در تمرین و مسابقات باید گزارشی از نیازهای جسمانی ورزششان (شدت، مدت، تکرار)، سایزشان و محیط (دما، میزان رطوبت و غیره) تهیه کنند. همه این عوامل، به تغذیه ورزش خاص و برنامه ریزی تمرین کمک می کند و منجر به موفقیت ورزشکاران در رسیدن به اهدافشان می شود.

توجه داشته باشید بهترین ورزشکاران اهمیت ویژه ای برای تغذیه خود قائل بوده و از متخصصان در این زمینه کمک می گیرند.

 

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)